L̉ DẦU TN ĐỐT THAN ĐÁ

  • Công suất: 2 triệu kCal/h

  • Nhiệt độ đầu: 300 oC

  • Nhiệt độ khói thải: 210 oC

  • Hiệu suất: 85%

     

    Đây là loại ḷ dầu TN mà nhiên liệu đốt là than đá có hiệu suất cao, dễ sử dụng, có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ dầu TN, rất phù hợp cho các nhà máy chế biến tinh bột sắn, nhà máy sợi, v.v…