>


 

 

L̉ HƠI

 • Giải công suất: (50  10.000) kg hơi/h

 • Áp suất thiết kế: đến 18 kG/cm2

 • Nhiên liệu đốt: Than đá, củi, dầu F.O D.O, Gas, …


B̀NH ÁP LỰC

 • Dung tích: đến 50 m3

 • Áp suất thiết kế: đến 90 kG/cm2

 • Môi chất chứa: Không khí, chất lỏng, Gas, …


 

CÁC THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

 


 

THIẾT BỊ SẢN XUẤT NƯỚC NÓNG BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

 


 

CÁC DÂY CHUYỀN SẢN SUẤT TRỌN BỘ

 • Hệ thống cấp nhiệt

 • Hệ thống sấy gỗ

 • Hệ thống sấy nông sản

 • Hệ thống sấy hàng khô thuỷ sản

 • Hệ thống lạnh

 • Hệ thống điều hoà không khí


 

MỘT SỐ H̀NH ẢNH SẢN PHẨM